Main navigation back

Новини

Предстояща промяна в Интернет банкирането на Алианц Банк България

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366, Алианц Банк България АД подготвя промени в начина на работа на платформата за интернет и мобилно банкиране. Планираните нововъведения ще обхванат, както подписването на документи в платформата, така и осъществяването на вход в нея.

Актуализацията на платформата ще бъде осъществена в началото на месец септември. Съществуващите физически токън устройства, които потребителите използват към настоящия момент за подписване на документи в платформата, ще бъдат премахнати. Вместо токън устройство, всеки потребител ще може да използва собствения си смартфон (Android или iOS), като свали и инсталира предвидена за целта мобилна апликация.

За да може да осъществи успешна регистрация в мобилната апликация, потребителят следва да използва своя мобилен телефонен номер, който е посочил при регистрацията си в платформата за интернет банкиране.

С оглед на това, Алианц Банк България любезно приканва потребителите на платформата за интернет и мобилно банкиране до края на месец август да посетят офис на банката и да предоставят свой актуален мобилен телефонен номер.

В случай, че вече сте предоставили мобилен телефонен номер в банката, но не сте сигурни дали е актуален, можете да се обадите на 0800 13014, да продиктувате телефонния си номер на служител „Обслужване на клиенти“ и да проверите дали съвпада с този при нас. Необходимо е да посетите наш офис само, ако текущия Ви телефонен номер е различен от този, който сте ни предоставили.

Карта с банковите клонове на Алианц Банк България може да видите тук.


С уважение,

Алианц Банк България АД

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear customers,

In conjunction with the new Payment Services Directive of the European Union (EU PSD2), Allianz Bank Bulgaria AD will implement changes in its Internet and mobile banking platform. The new features will be available in September and will affect both the login process and the document signing process within the Internet and mobile banking.

The currently used token devices will be replaced with a mobile application for Android and iOS smartphones and tablets. The application will be available for download from the official Android and iOS markets.

In order to be able to complete the registration within the mobile application, the customer has to use its mobile telephone number shared with Allianz Bank Bulgaria during the submission of the request for Internet and mobile banking.  

In this regard Allianz Bank Bulgaria kindly ask all customers of the Internet and mobile banking to visit bank’s branch until the end of August and to provide their current mobile telephone numbers.

If you have provided Allianz Bank Bulgaria with your mobile telephone number, but you are not sure if this number is up-to-date, you can call 0800 13014 and check it. Please, tell the customer service employee your current mobile telephone number and ask whether the number is the same in the bank system or not. You need to visit bank’s branch only if your current mobile telephone number doesn’t match the one in Allianz Bank Bulgaria database.

You can find a map with our branches here.

Best regards,

Allianz Bank Bulgaria AD