Main navigation back

Новини

Fitch Ratings повиши краткосрочния кредитен рейтинг наАлианц Банк България

13 юни 2019 г., гр.София

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на краткосрочния кредитен рейтинг на Алианц Банк България от „F2” на „F1”. Агенцията потвърди и дългосрочния кредитен рейтинг на Банката „BBB+“ със стабилна перспектива, който е едно ниво над този на България – „BBB”.

Краткосрочният кредитен рейтинг „F1” отразява отличното качество на предлаганите услуги и финансова стабилност, като е една стъпка над рейтинга на държавата, оценен на „F2” тази година. Оценката на Fitch се базира на факта, че Алианц Банк България е част от една от най-големите финансови групи в света - Allianz SE, базирана в Мюнхен с кредитен рейтинг от Fitch Ratings „АА-“, със стабилна перспектива, като банката разполага с потенциална подкрепа от мажоритарния си собственик. Агенцията отчита високо ниво на оперативна интеграция между двете институции, както и сериозния принос на Банката за постигане на целите на холдинга.

Според данни на Fitch Ratings, в края на 2018 г. съотношението: оперативна печалба/ рисково претеглени активи е 2.9%. През изминалата година Банката се отличава с добра капитализация и се очаква положителен тренд на развитие, подобряване качеството на кредитния портфейл, ефективеност на разходите и постигане на планираните резултати за 2019 г.

Рейтингът на Алианц Банк България е резултат от усилията ни да предоставяме възможно най-доброто и качествено обслужване на нашите клиенти. Стремим се не само да предлагаме иновативни решения в банковия сектор, но и да спазваме високи стандарти на контрол и самооценка. И занапред ще се стараем да поддържаме високото ниво на продуктите и услугите си, както и да затвърдим доверието в нас“, коментира Георги Заманов, Главен изпълнителен директор на Алианц Банк България.