Алианц България
> Начало> Въпроси и отговори> Карта на сайта> English
За Алианц България Услуги за Граждани Услуги за Фирми Офиси Въпроси и отговори Кариери Контакти
Начало
Алианц Банк България
Алианц Лизинг България
Allianz.com
Карта на сайта
English  
Търсене в офиси
  
Помощ при пътуване - медицински разноски

Застраховката предвижда възстановяване на разходи и изплащане на суми, осигуряване на специализирани съдействие и услуги, за събития настъпили по време на пътуване или престой на застрахованите извън територията на Р България.
Застраховката осигурява денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахования, в случай на злополука или заболяване, внезапно появило се по време на пътуването или престоя му в чужбина, чрез международната мрежа от представителства на "Корис България" ООД – договорен партньор на ЗАД "Алианц България".

За кого е предназначена застраховката?
Застраховката е предназначена за физически лица на възраст до 70 години включително, без оглед на тяхното гражданство. При допълнителни условия, застраховката може да се сключи и за лица над тази възраст.

Какво покрива застраховката?
Покритите рискове, включени в застраховката са разделени на десет секции в 3 три основни програми: Базисна, Супер и Супер +, както следва:

Секция 1: Медицински разноски – амбулаторно лечение и хоспитализация
Заплащане на здравното заведение или възстановяване на платените от застрахованото лице суми платени на здравното заведение за медицинско обслужване при амбулаторни посещения или за хоспитализация, в случай на злополука или акутно заболяване.

Секция 2: Медицински репатриране
Организиране и заплащане на разходи за транспортиране на застрахованото лице до България по медицински показания, след проведено лечение в чужбина или за продължаване на лечението в домашни условия или в болница в България. Решението за медицинско репатриране се взима единствено от медицинския екип на асистанс компанията, заедно с лекуващия лекарски екип на застрахованото лице. В зависимост от състоянието, репатрирането се извършва с редовен полет, с или без придружаващ медицински екип, или със санитарен полет.

Секция 3: Репатриране на тленни останки
Организиране и заплащане на разходите за транспортиране на тленните останки на застрахованото лице до мястото на погребение в България.
При желание от страна на близките на починалото застраховано лице - организиране и заплащане на разходи за погребение в държавата, в която е настъпила смъртта, с лимит до 2 000 EUR (транспорт и ковчег).

Секция 4: Допълнителни асистанс услуги
  • осигуряване на лекар за медицински преглед и консултация;
  • постоянен контакт със здравното заведение при хоспитализация;
  • транспортиране до подходяща болница;
  • предаване на информация до близките на застрахования;
  • организация и заплащане на репатриране до България на застрахованото лице и допълнителни разходи за транспорт на придружаващите го лица;
  • поемане на разходите за хотел на член на семейството, придружаващ в чужбина хоспитализирано застраховано лице;
  • в случай, че придружаващото лице е непълнолетно, се поемат разходите за завръщането му в България с придружител;
  • при хоспитализация за повече от от 10 дни, се осигурява самолетен билет и се заплащат разходите за хотел на посочено от застрахования лице, което да го посети.
Секция 5: Юридическа помощ
Ззаплащане на адвокатски хонорари и авансиране на гаранции в случай на съдебно преследване на застрахованото лице.

Секция 6: Кражба, загуба или унищожение на лични документи, кредитни или дебитни карти
При кражба на документи, кредитни карти и пътнически билети - оказване на съдействие за замразяване на банковите сметки на застрахованото лице и компетентни съвети за по-нататъшни действия.

Секция 7: Разходи за издриване и спасяване
Покриват се разходите за издирване и спасяване в планина от местни спасителни служби при упражняване на зимни спортове и планински туризъм. Покритието се активира при сключване на застраховка по програми Супер и Супер+, със завишение за упражняване на посочените спортове.

Секция 8: Злополука
Допълнително покритие по застраховката, което покрива рисковете "Смърт от злополука" и "Трайна загуба на трудоспособност от злополука". При смърт на застрахованото лице се изплаща обезщетение на неговите наследници в размер на застрахователната сума по покритието, посочена в застрахователната полица. При трайна загуба на трудоспособност се изплаща обезщетение на застрахованото лица, представляващо процент от застрахователната сума, съответстващ на процента загубена трудоспобоност, определен от Застрахователно-медицинска комисия на Застрахователя.

Секция 9: Загуба, кражба, повреда или унищожение на личен багаж
Допълнително покритие по застраховката да изплащане на обезщетение за загубен, откраднат, повреден или унищожен багаж, поверен на лицензиран превозвач. Покрива се личния багаж на застрахованото лица: куфари, пътнически чанти и сакове, както и тяхното съдържание. Обезщетението се изплаща след изплащане на обезщетение за горните вреди от превозвача.

Секция 10: Закъснение на личен багаж
Допълнително покритие по застраховката, при което се възстановяват разходите за закупуване на лични вещи от първа необходимост, в случай на закъснение на багаж с повече от 12 часа.

>Общи условия
 
Вижте също
КОРИС БЪЛГАРИЯ ООД